Skip to main content

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Moonsyst okos bendőszonda fejlesztési projektje

A Moonsysttel 2018-ban kezdtünk közös munkába, köszönhetően annak, hogy a Gesler Péter irányította fejlesztés EU-s IOF 2020 támogatást kapott. Az IOF 2020-ban való részvétel nemcsak nagy megtiszteltetés, de egyúttal nagy kihívás is mindannyiunk számára. A Moonsyst célja, hogy rendszerük minden korábbinál pontosabban jelezze a telep operatív feladatait meghatározó eseményeket, mint például az ivarzás, az állatok megnövekedett vagy csökkent aktivitása, az esetleges betegségek fellépése. 

A rendszer a 2018-as projektszakasz zárását követően, a tájékozódó vizsgálatok eredményeként 2019-ben olyan beállításokat kapott, amelyek segítségével lehetővé vált az „alacsony”, a „közepes” és a „magas” aktivitási szintek elkülönítése és gyakoriságuk pontos meghatározása tejelő és húsmarhák esetében is. Ezt csapatunk terepi megfigyeléseken alapuló adatelemzése támasztotta alá.

A különböző aktivitási szintek beállítása az ivarzás minél pontosabb detektálása érdekében volt szükséges, kiegészítve ezzel a már korábban is megfelelően működő, bendőhőmérsékletet monitorozó funkciót.

Az okos rendszer már korábban is képes volt az egyedek napi ivási gyakoriságának pontos meghatározására, továbbá a lázas állapot detektálására.

Az idei nyár a hardver folyamatos fejlesztéséről szólt, ennek következtében nem túlzás azt állítani, hogy az eszköz megbízható adattovábbításra képes telepi körülmények között. Természetesen még vannak megoldandó feladatok az elemző algoritmusokat és a KPI-okat illetően, azonban a rendszer eléggé magabiztos ahhoz, hogy nagyobb léptékű tesztekbe kezdhessünk a validáció stádiumába lépve. A következő hetekben hazai és lengyel tehenészetekben fogjuk tesztelni a rendszert, az eredményekről pedig amint lehet, beszámolóval jelentkezünk.

Category
News